Hem Symtom

Symtom

Symtom vid IPF

Hur sjukdomen yttrar sig skiljer sig åt mellan olika personer. Förloppet kan också variera. Symtomen kan komma snabbt eller gradvis, ibland under flera år. Andfåddhet som förvärras av lätt aktivitet och långvarig torrhosta, det vill säga hosta utan slem, är tidiga tecken. Andra symtom som kan finnas är:

 

• Trötthet

• Svaghet

• Sjukdomskänsla

• Sura uppstötningar/halsbränna (reflux)

• Aptitlöshet

• Viktminskning

• Bredare och rundade fingertoppar (trumpinnefingrar)

• Blåaktiga läppar på grund av dåligt syresatt blod (cyanos)

• Försämringsperioder (exacerbationer)

Försämringsperioder (exacerbationer)

En plötslig och kraftig försämring av symtomen kan vara tecken på en akut IPF-exacerbation. En exacerbation innebär en snabb försämring utan specifik orsak och kan vara allvarlig med sjukhusinläggning som följd. Det är långt ifrån alla som drabbas av exacerbationer, men det är viktigt att vara uppmärksam och genast kontakta vårdteamet om du eller någon närstående upplever följande:

• Andfåddhet som är mer påtaglig än vanligt och inte tycks bli bättre

• Hosta som blir värre

• Feber eller influensaliknande symtom som muskel- eller ledvärk

Exakt vad som orsakar en akut IPF-exacerbation är oklart. Den kan ibland utlösas av en händelse som skadat lungorna, till exempel lunginflammation, att maginnehåll hamnat i lungorna, kirurgi eller luftföroreningar. Akuta IPF-exacerbationer är vanligare under perioden december till maj.

Upplever du eller någon närstående något eller några av symtomen ovan, kontakta alltid vården. Ju tidigare en exacerbation upptäcks, desto bättre är möjligheterna till behandling.