Hem Stöd till patienter och anhöriga

Stöd till patienter och anhöriga

Du är inte ensam

Att själv ha eller vara anhörig till någon med en allvarlig sjukdom kan ofta kännas tungt. Viktigt att veta är att du inte är ensam. Att dela sina tankar med andra kan göra det svåra lite lättare.

 

Patientstödgrupper

Patientstödgrupper kan vara ett bra forum för stöd och utbildning. Vårdteamet kan tipsa om möjligheten att träffa andra med samma sjukdomstillstånd för att utbyta erfarenheter.

På vissa orter finns även möjlighet att delta i en IPF-skola tillsammans med andra som lever med sjukdomen.

 

IPF-skola

I IPF-skolan kan patienter och anhöriga lära sig mer om sjukdomen, symtomen, olika läkemedel, andningstekniker, hur man sparar på sina krafter och hanterar sina känslor.

 

Patientföreningen IPF Sverige

IPF Sverige, patientföreningen för lungfibros är en relativt ny förening för IPF-patienter och deras anhöriga. Förutom stödjande verksamhet arbetar man för att förbättra vård och rättigheter för de människor som lever med sjukdomen.

ipf-sverige.se >>

 

Patientföreningen driver också en sluten Facebook-sida.