Hem Om lungfibros Vad händer i lungorna vid IPF?

Vad händer i lungorna vid IPF?

När vi andas in fyller luften alveolerna och lungorna blir större. När vi andas ut dras lungorna ihop igen. Vid IPF blir de tunna väggarna mellan lungblåsorna förtjockade, stela och omvandlas till ärrvävnad.

 

Den medicinska termen för detta är fibros. Ärrvävnaden gör att en lunga med lungfibros inte kan expandera lika mycket som en frisk lunga, vilket betyder att den maximala volym man klarar av att andas in och ut blir mindre.

 

Ibland finns det en tydlig orsak till vad som orsakar ärrvävnaden. Rökning, föroreningar i luften, andra sjukdomar, ärftlighet och/eller vissa mediciner räknas till de faktorer som ökar risken att drabbas. Om ärrvävnad uppstår utan känd orsak kallas detta idiopatisk lungfibros, IPF.

 

Sjukdomen förvärras med tiden, men hastigheten varierar. När ärrvävnaden utvecklas försämras lungfunktionen och det blir svårare för syret att passera från luften i lungorna till blodet i lungkapillärerna. Syresättningen av blodet blir sämre och det är därför personer med IPF kan känna sig andfådda redan av vardagliga aktiviteter.