Hem Om lungfibros Hur fungerar lungorna?

Hur fungerar lungorna?

Lungorna förser blodet med syre och avlägsnar koldioxid. Längst ut i lungorna sitter lungblåsorna, de som på medicinskt språk heter alveoler. Runt varje alveol finns kapillärer som är den minsta typen av blodkärl. När blodet strömmar genom kapillärerna tar de röda blodkropparna i blodet upp syre från inandningsluften i alveolerna. Samtidigt lämnar blodet ifrån sig koldioxid som därefter försvinner med utandningsluften.

Blodet transporterar sedan runt syret till kroppens alla delar. Lungorna ingår också som en del i kroppens immunförsvar genom att ta hand om föroreningar, viruspartiklar och bakterier som finns i luften vi andas in.