Hem Om lungfibros
 Man exhales with hands on chest

Lungfibros är en ovanlig lungsjukdom där befintlig vävnad i lungorna omvandlas till stel ärrvävnad, så kallad fibros. Tidig upptäckt förbättrar prognosen och vid lindriga former kan sjukdomen vara stabil under flera år. >>

 Lung function illustration

Lungorna förser blodet med syre och avlägsnar koldioxid. Lungorna är även en del av kroppens immunförsvar genom att ta hand om föroreningar, viruspartiklar och bakterier som finns i luften vi andas in. >>

 IPF lungs illustration

Vid IPF blir de tunna väggarna mellan lungblåsorna förtjockade, stela och omvandlas till ärrvävnad. När ärrvävnaden utvecklas försämras lungfunktionen och det blir svårare att andas. >>