Hem Mer information

För dig som vill veta mer

Här hittar du källor till mer information om IPF.

 

”Lungfibros – en skrift från Hjärt-Lungfonden” är en broschyr som går igenom hur lungorna fungerar, vad lungfibros är, symtom, diagnos och behandling samt berättar lite om den forskning som bedrivs inom området.

Ladda ner broschyren som PDF här >>

 

 

 

 

Webbsidor

Interstitiella lungsjukdomar (ILD) är en grupp lungsjukdomar som drabbar vävnaden mellan lungblåsorna, där även lungfibros ingår. I den digitala tidskriften BELUNG kan du ta del av nyheter, intervjuer med forskare, läkare och patienter samt andra intressanta artiklar som rör interstitiella lungsjukdomar.

www.belung.com/se >>

Facebook: Belungmagazine/sweden

 

Patientföreningar

IPF Sverige, patientföreningen för lungfibros är en relativt ny förening för IPF-patienter och deras anhöriga. Förutom stödjande verksamhet arbetar man för att förbättra vård och rättigheter för de människor som lever med sjukdomen.

www.ipf-sverige.se >>

Här är även två exempel på internationella patientföreningar:

www.ipfcharter.org >>