Hem Mer information

Mer information 

Här hittar du källor till mer information om IPF. ”Lungfibros – en skrift från Hjärt-Lungfonden" är en broschyr som går igenom hur lungorna fungerar, vad lungfibros är, symtom, diagnos och behandling samt berättar lite om den forskning som bedrivs inom området.

Ladda ner broschyren som PDF här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientföreningar

Patientföreningar IPF Sverige, patientföreningen för lungfibros är en relativt ny förening för IPF-patienter och deras anhöriga. Förutom stödjande verksamhet arbetar man för att förbättra vård och rättigheter för de människor som lever med sjukdomen.

ipf-sverige.se

Här är även ett exempel på en internationell patientförening

ipfcharter.org