Hem Leva med lungfibros Viktiga saker som kan förenkla vardagen för den som lever med IPF

Viktiga saker som kan förenkla vardagen för den som lever med IPF

 • Ta alla mediciner enligt läkarens anvisning. Följsamhet kring medicinering är viktigt!
 • Om du som är drabbad röker ska du genast sluta! Anhöriga rekommenderas också rökstopp då indirekt rökning kan ha negativ påverkan på sjukdomen. Läkare och apotekspersonal kan ge stöd och råd om olika hjälpmedel.
 • Delta i det rehabiliteringsprogram som tas fram ihop med vårdteamet
 • Var aktiv. Aktivitet är inte farligt utan måste bara anpassas till de egna förutsättningarna. Vårdteamet kan hjälpa till att hitta lämpliga aktiviteter.
 • Prata om sjukdomen! Att vara sjuk syns inte alltid utanpå. Anhöriga med kunskap om IPF har en större chans att vara ett stöd i vardagen.
 • Involvera anhöriga i sjukdomssituation och behandling. Ta gärna med en anhörig vid läkarbesöken.
 • Vaccination mot influensa och lunginflammation rekommenderas, då dessa sjukdomar riskerar att bli värre vid IPF.
 • Ta del av det stöd som erbjuds från vårdteamet.
 • Ät rätt och varierat för att behålla eller uppnå normalvikt. Övervikt leder till onödiga påfrestningar på kroppen och kan förvärra andningssvårigheterna. Undervikt kan i sin tur göra det svårare för kroppen att motstå infektioner. Undvik för stora måltider – om magsäcken är full kan det bli svårare att andas. Vårdteamet kan vid behov remittera till dietist.
 • Vila ordentligt mellan olika aktiviteter. Återhämtning minskar stressnivåerna.
 • Nedstämd eller ledsen? Tveka inte att prata om de känslor som uppstår med vårdteamet. Det finns hjälp att få!
 • Ta kontakt med en patientförening eller stödgrupp för att se hur andra hanterar problemen vid IPF. Hör efter med vårdteamet om det finns möjlighet att inkluderas i en stödgrupp eller liknande.