Hem Leva med lungfibros Samsjuklighet vid IPF

Samsjuklighet vid IPF

Hos personer med IPF förekommer ibland även andra sjukdomstillstånd. Denna så kallade samsjuklighet kan påskynda sjukdomsutvecklingen och försämra allmäntillståndet, vilket gör dessa sjukdomar viktiga att upptäcka och behandla. Har du eller någon närstående IPF och visar tecken på någon av nedanstående sjukdomar, prata med den behandlande läkaren/vårdsteamet om vilka behandlingsmöjligheter som finns. 

 

Reflux

Läckage av surt magsäcksinnehåll upp i matstrupen orsakar halsbränna och/eller sura uppstötningar. Detta kallas refluxbesvär och kan bland annat behandlas med olika syradämpande läkemedel.

 

Obstruktivt sömnapnésyndrom (OSA)

Obstruktiv sömnapné (OSA) är en potentiellt allvarlig sömnstörning som innebär att andningen stannar och startar upprepade gånger när man sover. Egenvård och medicinteknisk utrustning kan bidra till att minska besvären.

 

Hjärt-kärlsjukdom

Vid IPF är förekomsten av hjärt-kärlsjukdom hög, ofta till följd av rökning. Rökstopp, fysisk aktivitet och olika läkemedel kan bidra till att minska riskerna.

 

KOL och emfysem

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig sjukdom som påverkar lungorna och luftvägarna. Emfysem, som innebär att lungorna förstörs, är ofta en del av KOL-sjukdomen. Både KOL och lungfibros har rökning som gemensam riskfaktor. Rökstopp och olika läkemedel kan bidra till att minska besvären.

 

Depression

Många patienter med IPF utvecklar depression. Att prata med en kurator/psykolog eller få antidepressiva läkemedel utskrivna av en läkare kan bidra till att lindra besvären.

 

Pulmonell hypertension (PH)

Högt blodtryck i lungornas pulsådror så kallad pulmonell hypertension (PH) ökar risken för akuta exacerbationer hos patienter med IPF.

 

Förlust av muskelmassa

Förlust av muskelmassa kan motverkas med hjälp av fysisk aktivitet och näringsriktig kost. Fysioterapeuten kan hjälpa till med lämpliga övningar och dietisten med vad man bör äta.

 

Ofrivillig viktminskning

Viktförlust och näringsbrist är vanligt vid IPF. Tillståndet kan motverkas med hjälp av en dietist och näringsriktig kost.

 

Lungcancer

Risken för lungcancer är förhöjd vid IPF och båda sjukdomarna har rökning som en gemensam riskfaktor. Rökstopp och olika läkemedel kan bidra till att minska riskerna.