Hem Leva med lungfibros
Person walking a dog in a forest

Livet med IPF kommer att innebära begränsningar, men vissa saker går både att påverka och förändra till det bättre. Att lära sig så mycket som möjligt om sjukdomen och olika behandlingar är ofta till hjälp både för den som är sjuk och för den som är anhörig. >>

 Senior man tap on sholder

Några tips för att underlätta det dagliga livet. >>

The power to live actively

Här kan du ta del av ett antal berättelser från personer som lever med IPF, sammanställda av patientföreningen IPF Sverige. >>

Surgeon and a female

Hos personer med IPF förekommer ibland även andra sjukdomstillstånd. Denna så kallade samsjuklighet kan påskynda sjukdomsutvecklingen och försämra allmäntillståndet, vilket gör dessa sjukdomar viktiga att upptäcka och behandla. >>