Hem Diagnos Möjlighet till alternativ medicinsk bedömning

Möjlighet till alternativ medicinsk bedömning

Personer som diagnostiserats med en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom har möjlighet att få en ytterligare medicinsk bedömning, ibland även kallad second opinion. Det innebär att personen blir undersökt av en annan läkare än den han/hon först vänt sig till. Syftet med att få en ny medicinsk bedömning är att personen ska vara säker på att han/hon får den vård och behandling som är bäst lämpad för just honom/henne.

 

Om du eller någon närstående önskar få en ny medicinsk bedömning, börja med att prata med läkaren eller någon annan som jobbar på den mottagning där den första bedömningen gjordes. Om du eller din närstående beviljas en ny medicinsk bedömning får du/ni oftast en remiss till en annan specialistvårdsmottagning där den nya bedömningen görs.

 

Den nya medicinska bedömningen samt eventuella resor bekostas av det landsting eller den region där den drabbade personen är folkbokförd. Liksom för kostnaderna om den nya medicinska bedömningen resulterar i ett alternativt behandlingsförslag.

 

Mer om ny medicinsk bedömning finns att läsa på1177.se. Har du frågor kan du även vända dig till patientnämnden eller patientombudsmannen i ditt landsting eller din region.