Hem Diagnos Hur testar man lungfunktionen?

Hur testas lungfunktionen?

Lungfunktionen testas med hjälp av en så kallad spirometer. Undersökningen består i att testpersonen tar ett djupt andetag och blåser ut så hårt och fort han/hon kan i ett munstycke. Spirometern mäter lungvolymen, dvs hur mycket andningsbar luft som ryms i lungorna. Vid IPF kompletteras ofta spirometrin med kroppspletysmografi och mätning av diffusionskapaciteten för att på ett mer noggrant sätt kunna mäta lungvolymerna. Undersökningen innebär att du får sitta i en glasbur medan du andas i ett munstycke.