Hem Diagnos Hur ställs diagnosen?

Hur ställs diagnosen IPF?

Idag finns inget specifikt test som ger direkt besked om diagnosen, som därför ställs med hjälp av flera olika undersökningar och genom att utesluta andra lungsjukdomar.

 

Under den inledande intervjun och kroppsundersökningen lyssnar läkaren på lungorna och undersöker fingrar och hud efter tecken på bredare eller rundade fingertoppar (trumpinnefingrar) och syrebrist (blåaktig hudton). Frågor om familj- och sjukdomshistoria hör också till, liksom olika fysiologiska tester.

 

Lungfibros kan misstänkas om en person uppvisar de typiska symtomen (andfåddhet och torrhosta), om det hörs ett ”knastrande ljud” vid inandning och om andra undersökningar utesluter till exempel hjärtsvikt och lunginflammation. 

 

Den röntgenundersökning som ger bäst möjlighet att upptäcka IPF är en så kallad HRCT-undersökning (High Resolution Computed Tomography). En vanlig lungröntgen kan vara helt normal vid tidig IPF. Om lungorna har förändringar som tyder på IPF kommer detta att synas på HRCT.

 

I vissa fall behöver man även ta prover från lungan för att kunna ställa korrekt diagnos och för att utesluta andra orsaker till sjukdom. Detta görs ibland med bronkoskopi, då man med ett tunt böjligt instrument går ned i luftvägarna och tar prover. Detta utförs oftast under lokalbedövning. Behövs vävnad från lungan för att patologen ska kunna säkerställa diagnosen kan detta göras antingen via bronkoskopi med kryoteknik eller med titthålskirurgi.