Hem Diagnos
 Doctor checking lung

Idag finns inget specifikt test som ger direkt besked om diagnosen som därför ställs med hjälp av flera olika undersökningar och genom att utesluta andra lungsjukdomar. >>

Doctor and patient talking

Personer som diagnostiserats med en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom har möjlighet att få en ytterligare medicinsk bedömning. Det innebär att man blir undersökt av en annan läkare än den man först vände sig till. >>

Spirometri illustration

Lungfunktionen testas med hjälp av en spirometer och görs genom att man tar ett djupt andetag och blåser ut så hårt och fort man kan i ett munstycke. Testet ger svar på hur mycket andningsbar luft som ryms i lungorna. >>