Hem Behandling Vårdteam

Vårdteam

Under behandlingen av IPF kan följande personer förekomma och utgöra ett stöd:

 

  • Läkaren är medicinskt ansvarig för diagnos och behandling.
  • Sjuksköterskan har ofta rollen som kontaktperson och är den som patienter och deras anhöriga i första hand bör vända sig till för råd och stöd.
  • Fysioterapeuten utför ansträngningstester och är ansvarig för träningsgrupper. Att träna vid IPF har positiva effekter på hälsotillståndet. Träningen behöver dock anpassas till rätt nivå. Prata därför alltid med fysioterapeuten innan träningen påbörjas.
  • Arbetsterapeuten kan hjälpa till med energibesparande arbetssätt och andra hjälpmedel i vardagen. Livet med IPF kan vara tröttsamt och den som drabbats har inte samma energinivåer som en frisk person. Kanske bör hemmamiljön förändras så vardagen blir enklare. Tänk på att den som är sjuk kan få hjälp med aktiviteter han/hon inte orkar med. Hjälpinsatser i hemmet kan göra stor skillnad!
  • Dietisten – kosten är viktig för behandlingen och för att få tillräckligt med energi. Dietisten kan hjälpa till med kostråd om personen ofrivilligt går ner i vikt eller har problem med aptitlöshet och/eller illamående.
  • Kuratorn – det är vanligt att känna sig orolig och nedstämd när man drabbats av en kronisk sjukdom som IPF. En kurator kan stötta vid depression eller nedstämdhet men även vara ett stöd i praktiska frågor som rör kontakt med samhället, myndigheter, mm.