Hem Behandling Uppföljning

Uppföljning

För att utvärdera hur sjukdomen förändras över tid görs följande undersökningar regelbundet:

 

 • Spirometri för mätning av aktuell lungfunktion.

 • Gångtest där det kontrolleras hur långt en person kan gå på sex minuter och hur syresättningen fungerar.

 • Blodprover för rutinkoll av till exempel levervärden.

 • Röntgen (HRCT) av lungorna för att se fibrosutbredningen.

 • Kontroll av syresättningen i blodet med en fingersensor (pulsoximeter) och om det behövs, ett blodprov i

   handleden, ett så kallat arteriellt blodgasprov, som visar om det råder syrebrist.

 • Ultraljudsundersökning av hjärtats funktion.

 • Ett livskvalitetsformulär om den självupplevda hälsan.