Hem Behandling Nationellt patientregister

Nationellt patientregister

År 2014 startades ett svenskt register över patienter med lungfibros. Syftet med registret är att kartlägga hur vanlig sjukdomen är och utgöra underlag för utarbetandet av gemensamma riktlinjer som kan bidra till att vården förbättras. I registret för man in uppgifter om bland annat sjukhistoria, medicinering, röntgen och olika lungfunktionsvärden. Personer med IPF kan bli tillfrågade om de vill vara med i registret men deltagandet är helt frivilligt.