Hem Behandling Läkemedelsbehandling

 

Läkemedelsbehandling

• Behandling med antifibrotisk medicin

Inga läkemedel kan bota IPF eller återställa lungornas utseende och funktion. Däremot finns idag två läkemedel som kan bromsa sjukdomens utveckling, det vill säga ärrbildningen, och bevara den lungfunktion man har vid insättningen av behandlingen.

 

• Behandling med syrgas, i vila och/eller vid aktivitet

I senare skeden av sjukdomen behöver de flesta behandling med syrgas vid aktivitet och/eller i vila. Behandlingen ges genom en liten slang i näsan och syrgasen kan bäras i en ryggsäck för att på så sätt göra det möjligt att delta i olika aktiviteter som hade varit svåra att orka med annars.

Syrgasbehandling under resor

I allmänhet går det bra att ha syrgas med sig i bil, taxi eller färdtjänst. Vid beställning av taxi/färdtjänst bör man informera om medföljande syrgas. All syrgasutrustning ska vara väl förankrad under färd. Rökning får inte förekomma och ventilationen måste vara god.

 

Vid resor med flyg är det viktigt att veta att regler för syrgas kan skifta mellan olika flygbolag. Om man ska flyga utomlands eller byta flygplan är det viktigt att be resebyrån eller flygbolaget om hjälp att kontrollera att batterier och syrgasutrustning är godkända hos de flygbolag man ska resa med. Som patient eller närstående ansvarar man själv för att kontrollera vad som gäller för syrgas när resan bokas.

 

Behandlande läkare ska i god tid fylla i ett intyg med ordinerad syrgasdos. Kaptenen på det aktuella planet kan, trots intyg, neka en patient att komma med om han/hon bedömer att patienten är för sjuk för att flyga.

 

Ett gott råd är att kontakta den svenska ambassaden i det land man ska åka till för att få ytterligare information om lokala bestämmelser om syrgasbehandling och övriga vårdmöjligheter.

 

Idag finns även privata tjänster som tillhandahåller syrgas för patienter som ska resa utomlands. Inför en resa får den som ska resa själv skicka in en förfrågan för att få information om tillgänglig utrustning och kostnad. I vissa fall kan Försäkringskassan bekosta syrgasen.

 

• Läkemedelsbehandling med kortison vid akut försämring

• Behandling mot halsbränna, sura uppstötningar (reflux)