Hem Behandling Övrig behandling

Övrig behandling

• Lungtransplantation

Personer med IPF tillhör den patientgrupp där lungtransplantation ökar mest i Sverige. Lungtransplantation är dock alltid det sista alternativet när all annan behandling har provats och kan endast övervägas i vissa fall där ålder och övriga sjukdomar tas med i bedömningen. Oavsett detta är det viktigt att tidigt i sjukdomsförloppet diskutera om en lungtransplantation skulle kunna bli aktuell eller inte.

 

• Rökstopp

Det är aldrig försent att sluta röka. Vid IPF kan ett permanent rökstopp bidra till att bromsa försämringen av  lungfunktionen. Idag finns olika receptfria läkemedel samt självhjälpsprogram som kan göra processen att sluta lättare.

 

• Lungrehabilitering

Behandlingen innefattar träningsprogram, patientutbildning (IPF-skola), samtalsstöd och hjälp att genomföra livsstilsförändringar. Upplägget kan variera mellan olika kliniker.

 

• Träningsprogram

Fysisk aktivitet är viktigt för att förebygga inaktivitet och öka den fysiska förmågan vid IPF. Att träna vid IPF har även positiva effekter på det allmänna hälsotillståndet. Träningen behöver dock anpassas till rätt nivå.

 

Tillsammans med en fysioterapeut kan personer med IPF få hjälp med att ta fram ett individuellt träningsprogram, utvärdera fysisk kapacitet eller behov av syresättning/syrgas under träning.

 

För att träna konditionen rekommenderas ofta cykling ute eller inne, gång med eller utan stavar och gång på gångmatta eller i trappmaskin. Muskelstyrkan kan tränas i olika övningar för arm-, ben- och bukmuskulatur. 

 

Det är inte farligt att bli andfådd, men det kan givetvis kännas jobbigt. Styrketräning upplevs ofta mindre ansträngande än konditionsträning. Om andfåddheten även gör det motigt att styrketräna, kan man prova att träna en arm eller ett ben i taget.

Exempel på övningar

Dessa övningar för hemmabruk har tagits fram av en legitimerad fysioterapeut och är anpassade speciellt för personer med IPF. Innan du börjar, skriv gärna ut eller visa dessa övningar för din fysioterapeut för att få råd om vilka som passar dig bäst.

 Ladda ner pdf >>

• Kostråd

Vid IPF ökar kroppens energiförbrukning och många personer går med tiden ner i vikt och tappar muskelmassa. För att motverka detta är det viktigt att tänka på vad man äter. Personer med IPF kan till exempel behöva mer fett och protein än en frisk person. Med hjälp av en dietist kan den som drabbats av IPF få ett personligt anpassat kostprogram som kompletterar annan behandling.

 

Dietisten kan även hjälpa till med måltidsrelaterade problem som brist på aptit, tidig mättnadskänsla och illamående, liksom problem som orsakas av läkemedelsbehandling.

 

• Livsstilsförändring

De viktigaste livsstilsförändringar vid IPF innefattar rökstopp. Rökning är inte bara en riskfaktor för att utveckla sjukdomen, utan kan även göra att sjukdomen utvecklas snabbare. Att hålla sig så aktiv man kan är också viktigt för det allmänna välbefinnandet, liksom att bibehålla en hälsosam vikt.

 

• Patientutbildning (IPF-skola)

I IPF-skolan kan patienter och anhöriga lära sig mer om sjukdomen, symtomen, olika läkemedel, andningstekniker, hur man sparar på sina krafter och hanterar sina känslor.

 

• Samtalsstöd och patientstödgrupp

Om man inte vill belasta nära och kära med sina värsta farhågor och frågeställningar, kan en kurator eller en grupp av andra drabbade eller närstående fungera som en bra ventil.

 

En kurator kan genom stödsamtal öka motivationen inför behandling eller olika nödvändiga livsstilsförändringar. Vid behov kan samtalsstödet kombineras med läkemedelsbehandling för ångest, depression och/eller sömnbesvär, i samråd med läkare. Förutom samtalsstöd för patienter och närstående kan kuratorn även förmedla information om olika möjligheter till hjälp och stöd.

 

IPF Sverige är en patientförening för lungfibros och erbjuder stöd till personer som lever med IPF och deras anhöriga. www.ipf-sverige.se

 

• Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är en frivillig vårdform som innebär att personer med kroniska sjukdomar kan få samma sjukvård hemma som på sjukhus.

 

För att bli ansluten till ASIH krävs en remiss från läkare. Därefter sätter en ASIH-enhet ihop ett vårdteam utifrån behovet hos den drabbade och hans/hennes närstående. Detta vårdteam kan hjälpa till med det mesta som går att göra på ett sjukhus.

 

Ofta behövs kommunal hemtjänst som ett komplement till ASIH. Behöver man hjälp med personlig hygien, mat, apoteksbesök, etc, ska man därför prata med sin hemkommun.

 

• Palliativ vård

Syftet med den palliativa vården är att erbjuda ett så aktivt, meningsfullt och bra liv som möjligt vid livets slutskede. Till den hjälp man kan få räknas lindring vid smärta, illamående eller trötthet, stöd att hantera oro eller ångest, ekonomisk vägledning, hjälp att handla, laga mat, sköta hygienen eller andra saker som kan underlätta vardagen. Närstående kan också få stöd på olika sätt.

 

Vid IPF kan sjukdomens utveckling inte alltid förutsägas och plötsliga förändringar kan uppträda på kort tid. Det är därför viktigt att tidigt prata med vårdteamet om vilken vård man önskar i olika situationer. I den palliativa vården kan, om så önskas en religiös företrädare komplettera de funktioner som normalt ingår i vårdteamet.