Hem Behandling

Behandling

Behandling vid IPF

Idag finns inget botemedel mot IPF, men det finns flera sätt att behandla sjukdomen och mildra symtomen, både med och utan läkemedel. All behandling anpassas efter varje individ och följs noggrant upp genom regelbundna kontroller hos läkare. Här kan du läsa mer om de olika behandlingsalternativ som finns. Prata med en läkare om du vill veta mer om vilka åtgärder som passar dig eller din närstående bäst.

 Pill illustration

Hit räknas:

• Behandling med antifibrotisk medicin

• Behandling med syrgas, i vila och/eller vid aktivitet

• Läkemedelsbehandling med kortison vid akut försämring

• Behandling mot halsbränna, sura uppstötningar (reflux) >>

Treatment illustration

Hit räknas:

• Lungtransplantation

• Rökstopp
• Lungrehabilitering

• Träningsprogram

• Kostråd

• Livsstilsförändring

• Patientutbildning (IPF-skola)

• Samtalsstöd och patientstödgrupp

• Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

• Palliativ vård >>

Quality of life illustration

För att utvärdera hur sjukdomen förändras över tid görs regelbundet olika undersökningar. >>

Laptop

År 2014 startades ett svenskt register över patienter med lungfibros. Syftet är att kartlägga sjukdomen och ta fram underlag till riktlinjer som kan bidra till att vården förbättras. >>

HCP

Under behandlingen av IPF utgör vårdteamet ett stöd. Teamet består vanligtvis av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator. >>