Lungfibros är namnet på en grupp ovanliga lungsjukdomar där befintlig vävnad i lungorna omvandlas till stel ärrvävnad, så kallad fibros. Sjukdomen är fortskridande, men med nya behandlingsmöjligheter kan sjukdomsförloppet bromsas och livskvaliteten förbättras hos de personer som drabbas.

Den här sidan vänder sig till dig som vill veta mer om de sjukdomar som kan ge upphov till ärrvävnad i lungorna.

PC-SE-102213