Hem
 Man exhales with hands on chest

Lungfibros är en ovanlig lungsjukdom där befintlig vävnad i lungorna omvandlas till stel ärrvävnad, så kallad fibros. Tidig upptäckt förbättrar prognosen och vid lindriga former kan sjukdomen vara stabil under flera år. >>

Lung illustration

Symtomen kan komma gradvis, ibland under flera år. Andfåddhet som förvärras av lätt aktivitet och långvarig torrhosta, är tidiga tecken. Hur sjukdomen yttrar sig skiljer sig åt mellan olika personer. Förloppet kan också variera. >>

 Doctor checking lung

Idag finns inget specifikt test som ger direkt besked om diagnosen som därför ställs med hjälp av flera olika undersökningar och genom att utesluta andra lungsjukdomar. >>

Paperwork web

IPF är en allvarlig sjukdom och idag finns ingen botande behandling. Nya studier visar dock att tillståndet försämras olika fort för olika personer. >>

 Pill illustration

Idag finns inget botemedel mot IPF, men det finns flera sätt att behandla sjukdomen och mildra symtomen, både med och utan läkemedel. >>

The power to live actively

Här kan du ta del av ett antal berättelser från personer som lever med IPF, sammanställda av patientföreningen IPF Sverige. >>

Att själv ha eller vara anhörig till någon med en allvarlig sjukdom kan ofta kännas tungt. Viktigt att veta är att du inte är ensam. Att dela sina tankar med andra kan göra det svåra lite lättare. >>

Tree illustration

IPF Sverige är en patientförening för IPF-patienter och deras anhöriga. Förutom stödjande verksamhet arbetar man för att förbättra vård och rättigheter för de människor som lever med sjukdomen. >>

Questionmark illustration

IPF Sverige, patientföreningen för lungfibros har sammanställt några vanliga frågor från personer som lever med IPF och deras närstående. >>

Dictionary illustration

Här hittar du en kort förklaring till några av de ord och uttryck som ofta förekommer i samband med vård och behandling av IPF. >>

BELUNG illustration

Här hittar du källor till mer information om IPF. >>